10 etapper under ca 7 år

Vi gör om alla kök och badrum på Enköpings största bostadsområde. Och inte bara det, fastigheterna i sig får sig en översyn också.  Projektet kommer löpa i cirka 7 år och succesivt kommer området att bli klart och lyft till modern standard som kommer hålla många många år framöver.

Etapp 1

Rombergsgatan 13-17

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för etapp 1.

Etapp 2

Rombergsgatan 19-31

Status:

Etapp pågår, arbeten i lägenheterna beräknas slutföras innan jul 2020

En förändring i ordningen av etapper är gjord med hänsyn till beviljade statliga bidrag,
detta har inneburit en fördröjning av etapp 2.

Etappen delas in i flera steg.
Steg 1 gäller Rombergsgatan 19-23. Hyresgästerna har flyttat tillbaka till sina renoverade lägenheter.

Steg 2 gäller Rombergsgatan 25. Hyresgästerna har flyttat tillbaka till sina renoverade lägenheter.

Steg 3 gäller Rombergsgatan 27-31 som påbörjades i slutet av oktober och beräknas slutföras innan jul 2020.

Arbeten i allmänna utrymmen samt utvändigt pågår.

Vi har sökt bidrag för etapp 2 men ej fått beviljat.

Etapp 3

Rombergsgatan 33-39

Status:

Etappen är slutförd och hyresgästerna har flyttat tillbaka!

Vi har sökt och fått beviljat bidrag för delar av etapp 3.

Etapp 4

Rombergsgatan 41-53

Status:

Startdatum efter årsskiftet 2020/2021.

Etappen delas in i flera steg.
Steg 1 gäller Rombergsgatan 41-45. Hyresgästerna flyttar ut i januari 2021.

Steg 2 gäller Rombergsgatan 47 och påbörjas i början av mars.

Steg 3 gäller Rombergsgatan 49-53 som påbörjas i slutet av mars och beräknas slutföras i början av juni 2021.

Arbeten i allmänna utrymmen samt utvändigt pågår.

Vi har sökt bidrag för etapp 4 men ej fått beviljat.

Etapp 5

Rombergsgatan 55-61

Status:

Projektering pågår. Planerat startdatum under våren 2021.

Informationsmöte kan inte hållas med berörda hyresgäster pga den pågående pandemin. Enbart individuella hyresgästmöten kommer att hållas samt skriftlig information kommer skickas till de boende.

Vi har sökt bidrag för etapp 5 men ej fått beviljat.

Etapp 6

Rombergsgatan 42-52

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 7

Sämskarbogatan 49-61

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 8

Rombergsgatan 30-40

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 9

Sämskarbogatan 35-47

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Etapp 10

Rombergsgatan 18-28

Status:

Etapp ej påbörjad. Planerat startdatum ej satt.

Frågor, se sidan frågor & svar

VÅRT PROJEKTKONTOR I ROMBERGA

Ett platskontor med visningslägenhet finns på Rombergsgatan 52, 8 tr. Dit har du som hyresgäst möjlighet att komma för se hur
ditt nya badrum och kök kommer se ut. Här kan du också träffa Eva eller Maria för att få all information om renoveringen och din tillfälliga flytt.
Dina tillval kan du göra på plats i visningslägenheten. Välkommen!

Eva ramström
OMBYGGNADSSAMORDNARE
0171–62 58 35
eva@ehb.se
Maria Andersson
BOSOCIALSAMORDNARE
0171–62 58 37
maria@ehb.se

AB Enköpings Hyresbostäder  |  Box 3051  |  745 03 Enköping  |  Besöksadress: Kyrkogatan 13  |  Telefon 0171–62 58 20  |  info@ehb.se  |  www.ehb.se